top of page
  • Obrázek autoraSCONTO NÁBYTEK

Kurz první pomoci zážitkově

Na konci listopadu jsme na centrále prošli kurzem první pomoci, který zajišťovala firma PrPom. Jak to probíhalo?Museli jsme spolu komunikovat, pomáhat si a spolupracovat. To vše za silných emocí a intenzivního zážitku. Viděli jsme názorné modelové situace a ukázky. Zažili si momenty překvapení, kde si každý účastník opravdu otestoval svoje reakce, nácvik jak praktické záchrany, tak i volání na tísňovou linku a vyzkoušení si i role zachraňovaných. ​Naučili jsme se jak správně reagovat na rizikové situace a život ohrožující stavy jako je krvácení, bezvědomí, zástavu dechu, dušení a další.Všichni doufáme, že se do podobných situací nikdy nedostaneme, ale lepší je být připraven, než nevědět, co si při poskytování první pomoci počít.Commentaires


bottom of page